ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ.

2013-07-14 18:50
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
 
Ο ορισμός τού πατριωτικού καθήκοντος έχει λάβει πολλές διαστάσεις στην πατρίδα μας αναλόγως των πολιτικών συμφερόντων που κρύβονται πίσω από την κάθε μια ερμηνεία. Όταν όμως μπαίνουν στη μέση τα πολιτικά συμφέροντα, εξορίζεται το εθνικό συμφέρον. Το πολιτικό ψεύδος στραγγαλίζει τη λογική αλλά και το μέλλον τού Έθνους.