ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΥΛΟΓΙΑ)

2013-07-16 18:17

Σταυρός και Ελλάδα (ευλογία)

 
 
ΕΛΛΑΔΑ + ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
 
 
τύπωση του σημείου του Σταυρού πάνω στην Ελλάδα. Εις το όνομα του Πατρός - κεφαλή (Θράκη) - και του Υιού - κοιλία (Κρήτη) (όπου ''αναλογικά'' κατέβηκε ο Θησέας για να νικήσει τον μινώταυρο και ελευθερώσει τους νέους και νέες) και του Αγίου Πνεύματος από ΙΟΝΙΟ στην ΙΩΝΙΑ. Όπου ο σπόρος Ι(Ο)ΝΙΟ προοδεύει μέχρις τελειώσεως Ι(Ω)ΝΙΑ, όπως και ο σπόρος μέσα σε κάθε
άνθρωπο ΙΟΝΙ(Ο) υποκειμενικής στην αρχή αγάπης και αλήθειας εκπληρούται στο τέλος του αγιοπνευματικού δρόμου ως εκδηλωμένη - αποκεκαλυμμένη αντικειμενική και Μία Αγάπη και Αλήθεια ΙΩΝΙ(Α).

Κύριε ελέησον.
 
 
σχετικές σκέψεις του γιατί έτσι, κι όχι αλλιώς... : 
 
 
(μετάβαση σε κείμενο στο scribd)
 
-----------
 
 
υπάρχει διεξοδικότερη ανάλυση των δεδομένων της ευλογημένης Ελλάδος 
 
συνάφεια εξωτερικής και εσωτερικής σοφίας
 
 
πάλι δεν είναι τυχαία η ελληνορθόδοξη σύνθεση των ''περασμάτων'' εκ των κάτω υδάτων στα άνω
 
 
υπόλοιπο συγγραφικό έργο